Dagelijkse Dauw – Lukas VI – Part I

The Bible Project : Read Scripture – Luke : Overview – Chapter I-IX

2 Unlimited – Workaholic – Anno 1992

1 “En het gebeurde op de tweede sabbat na het Paasfeest dat Hij door de korenvelden ging;
en Zijn discipelen plukten aren, wreven die met de handen stuk en aten ze op.”
– Lukas 6:1 –

3 “Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hebt u ook dat niet gelezen wat David deed toen hij honger had, en zij die bij hem waren?
4 Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden genomen en gegeten heeft en ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren, broden die niemand mag eten dan alleen de priesters?”
– Lukas 6:3-4 –

Dick Pieterman – “De Rustplaats Van God” – Anno 2012

TQ – Daily – Anno 2000

5 “En Hij zei tegen hen: De Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat.”
– Lukas 6:5 –

TQ – Daily (Greeny Radio Edit MIX) – Anno 2000

6 “Het gebeurde ook op een andere sabbat dat Hij in de synagoge kwam en onderwijs gaf. En er was daar iemand, van wie de rechterhand verschrompeld was.
7 De schriftgeleerden en de Farizeeën letten scherp op Hem of Hij op de sabbat genezen zou, om iets te kunnen vinden om Hem te beschuldigen.”
– Lukas 6:6-7 –