Dagelijkse Dauw – Johannes X – Part II

The Bible Project : Read Scripture – Overview : John – Chapter I-XII

The Book Of Boba Fett : Season 1 – “Left For Dead On The Sands Of Tatooine, I Am Boba Fett!” Teaser Trailer – Anno 2021

TQ – California Dreamin’ – Anno 2012

Logan – “You’re The Man Who Puts Me To Sleep” TV Spot – Anno 2017

TQ – Dreams – Anno 2017

Star Wars : Episode II : Attack Of The Clones – Anno 2002

The Book Of Boba Fett : Season 1 – “Message : Jabba Ruled With Fear, I Intend To Rule With Respect” Teaser Trailer – Anno 2021

TQ Featuring AtWill – Street Dreams – Anno 2010

Star Wars – Episode VI : Return Of The Jedi – Teaser Trailer – Anno 1983

2 “Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat,
laat opblijft,
brood eet waarvoor u moet zwoegen:
de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap.”
– Psalm 127:2 –

Joseph Prince – “How Do I Know If I’m Following The Holy Spirit Or Just Hearing Myself?” – Anno 2021

Shutter Island – “Jesus, Are You Ever Sober Anymore? You Have To Let Me Go!” – Anno 2010

Timothy Keller – “The Struggle For Love” – Anno 2001

Shutter Island – “You Have To Let Her Go!” – Anno 2010

Joseph Prince – The Truth About Hearing God’s Voice – Anno 2020

21 “Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.”
– Romeinen 12:21 –

Cassandra Violet – I’m On Fire (Original Motion Picture Soundtrack “Pig”) – Anno 2021

Pig – Anno 2021

John Wick – “The Break-In : Shut That Fucking Dog Up!” – Anno 2014

John Wick – “Everyone Will Know His Name” Teaser Trailer – Anno 2014

John Wick – “Just A Dog …” – Anno 2014

John Wick – “Revenge Gets Wicked” Trailer – Anno 2014

John Wick – “It Was Just A Fuck’n …” – Anno 2014

John Wick 3 : Parabellum – “Happy National Puppy Day : Good Dog” – Anno 2014

Shutter Island – “Who Is 67?” Trailer – Anno 2010

Timothy Keller – “A World Of Idols” – Anno 1998

Max Richter – On The Nature Of Daylight (Original Motion Picture Soundtrack “Shutter Island”) – Anno 2018

Ronald Goedemondt – Schapen – Anno 2018 : “Geen Sprake Van”

The Mandalorian : Season 1 – “Bounty Hunting Is A Complicated Profession, Don’t You Agree?” Trailer – Anno 2019

The Mandalorian : Season 1 – “I Like Those Odds!” Teaser Trailer – Anno 2019

Ludwig Göransson – The Mandalorian (Original Motion Serie Soundtrack “The Mandalorian”) – Anno 2019

The Mandalorian : Season 1 – “Mandalorian, Look Outside, They’re Waiting For You!” Trailer – Anno 2019

Ludwig Göransson – The Mandolarian (Orchestral Version) (Original Motion Serie Soundtrack “The Mandalorian”) – Anno 2019

The Mandalorian : Season 2 – “Here We Go!” Teaser Trailer – Anno 2020

Ludwig Göransson – Scoring The Mandalorian (Original Motion Serie Soundtrack “The Mandalorian”) – Anno 2020

The Mandalorian : Season 2 – “This Is The Way!” Trailer – Anno 2020

The Book Of Boba Fett : Season 1 – “The Storm Is About To Break!” Teaser Trailer – Anno 2021

Ludwig Göransson – The Book Of Boba Fett (Original Motion Picture Soundtrack “The Book Of Boba Fett”) – Anno 2021

The Book Of Boba Fett : Season 1 – “Tell Him It’s On The House!” Teaser Trailer – Anno 2021

The Book Of Boba Fett : Season 1 – “Every Galaxy Has An Underworld” Trailer – Anno 2021

The Mandalorian : Season 3 – “The Way” Teaser Trailer – Anno 2023

5 “Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?
6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”
– Johannes 14:5-6 –

The Mandalorian – “One May Only Be Redeemed In The Living Waters Beneath Mandalor” Recap – Anno 2019-2021

3 “Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.
4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden?
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.”
– Johannes 3:3-5 –

The Mandalorian : Season 3 – “You’re Ready For An Adventure?” Teaser Trailer – Anno 2023

The Mandalorian : Season 3 – “It’s Complicated!” – Anno 2023

The Mandalorian : Season 3 – Anno 2023

The Mandalorian : Season 3 – “Was That His First Word?” – Anno 2023

The Mandalorian : Season 3 – “The Galaxy Will Never Be The Same : I Like Those Odds!” Teaser Trailer – Anno 2023

John Williams – Obi-Wan (Original Motion Picture Soundtrack “Obi-Wan Kenobi”) – Anno 2022

Obi-Wan Kenobi – Anno 2022

27 “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.
28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.
29 Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.
30 Ik en de Vader zijn Één.”
– Johannes 10:27-30

9 “Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de HEERE kwam tot hem, en Hij zei tegen hem: Wat doet u hier, Elia?
10 Hij zei: Ik heb mij zeer voor de HEERE, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten, Uw altaren omvergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen.”
– 1 Koningen 19:9-10 –

11 “Maar Hij zei: Ga naar buiten en ga op de berg staan, voor het aangezicht van de HEERE. En zie, de HEERE ging voorbij, en een grote en sterke wind, die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de HEERE uit. Maar de HEERE was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de HEERE was ook niet in de aardbeving.”
– 1 Koningen 19:11 –

12 “Op de aardbeving volgde een vuur, maar de HEERE was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte.”
– 1 Koningen 19:12 –

300 : Rise Of An Empire – “It Begins As A Whisper” Trailer – Anno 2014

Timothy Keller – “The Still Small Voice” – Anno 1999

Patti LaBelle – The Voice Inside My Heart (Original Motion Picture Soundtrack “John Q”) – Anno 2001

Obi-Wan Kenobi – Anno 2022

13 “En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem, die zei: Wat doet u hier, Elia?”
– 1 Koningen 19:13 –

15 “De HEERE zei tegen hem: Ga heen, keer terug op uw weg, naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazaël zalven tot koning over Syrië.
16 En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats.
17 En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazaël ontkomt, en Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt.”
– 1 Koningen 19:15-17 –