Dagelijkse Dauw – Hosea

Read Scripture : Hosea

Dick Pieterman – “De Woestijn Zal Bloeien” – Anno 2012

13 “Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken,
haar de woestijn in leiden,
en naar haar hart spreken.
14 Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven,
en het Dal van Achor tot een deur van hoop.
Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd,
als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte.”
– Hosea 2:13-14 –

New Kids Turbo – Anno 2010

6 “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is.
Omdat ú de kennis verworpen hebt,
heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen.
Omdat u de wet van uw God hebt vergeten,
zal Ik ook uw kinderen vergeten.”
– Hosea 4:6 –

New Kids Nitro – Anno 2011