Dagelijkse Dauw – Hebreeën

The Bible Project : Read Scripture – Overview : Hebrews

Hebreeën II

Hebreeën III

Hebreeën IV

Hebreeën X

Hebreeën XI

Hebreeën XII

Hebreeën XIII

17 “Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen.
18 Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”
– Hebreeën 2:17-18 – 

14 “Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden,
15 terwijl er wordt gezegd: Vers 7Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering.
16 Want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben zij Hem verbitterd, maar niet allen die onder leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken.
17 Op wie is Hij dan veertig jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn?”
– Hebreeën 3:14-17 –

18 “En aan wie heeft Hij gezworen dat zij Zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren?
19 Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof.”
– Hebreeën 3:18-19 –

Youp Van Het Hek – Keukentafelfilosofie Over Yoga – Oudejaarsconference Anno 2017 : “Een Vloek En Een Zucht”

Stef Bos – Is Dit Nu Later (Live) (Original Motion Picture Soundtrack “All Stars”) – Anno 1990

Timothy Keller – Work – Anno 1996

TQ Featuring Future – Work – Anno 2014

TED – “Juliet Schor : The Case For A 4-Day Work Week” – Anno 2022

TQ – Dissapear (Lyric Video) – Anno 2023

Friends : Season 8 – Episode 13 : “The One Where Chandles Takes A Bath” – “Dude, You Got To Rearrange Your Bubbles!”

Friends : Season 7 – Episode 3 : “The One With Phoebe’s Cookies” – “The Steam Room Incident : I Walk Into The Steam Room And It’s Really Steamy!”

Friends : Season 5 – Episode 2 : “The One With All The Kissing” – “I’ve Had A Very Long Hard Day!”

9 “Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God,
10 want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.
11 Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen.”
– Hebreeën 4:9-11 –

Friends : Season 4 – Episode 4 : “The One With The Ballroom Dancing” – “You’re Gonna Do Some Feet Flirting!”

Friends : Season 8 – Episode 14 : “The One With The Secret Closet” – “You Make Sex Noises When You Get Massaged!”

Friends : Season 9 – Episode 21 : “The One With The Fertility Test” – “Put Your Face In The Hole, Lassie!”

Friends : Season 5 – Episode 13 : “The One With Joey’s Bag” – “Goodbye Muscles!”

“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.”
– Hebreeën 4:12 –

Dick Pieterman – “Het Diepste Wezen Van God” – Anno 2017

15 “Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden,
maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.
16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade,
opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”
– Hebreeën 4:15-16 –

Dick Pieterman – “Aanbidding In Geest En Waarheid” – Anno 2011

7 “Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God.”
– Hebreeën 10:7 –

Dick Pieterman – “Ware Aanbidding” – Anno 2011

300 – “First 10 Minutes” Preview – Anno 2006

300 – “This Is Sparta!” – Anno 2006

300 – “This Is Where We Hold Them! This Is Where We Fight! This Is Where They Die!” – Anno 2006

300 – Anno 2006

300 – “Leonidas : The Warrior King” – Anno 2006

1 “De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken:
Zit aan Mijn rechterhand,
totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben
tot een voetbank voor Uw voeten.
2 De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion
en zegt: Heers te midden van Uw vijanden.
3 Uw volk is zeer gewillig
op de dag van Uw kracht,
getooid met heilig sieraad;
uit de baarmoeder van de dageraad
is voor U de dauw van Uw jeugd.
4 De HEERE heeft gezworen
en Hij zal er geen berouw van hebben:
U bent Priester voor eeuwig,
naar de ordening van Melchizedek.
5 De Heere is aan Uw rechterhand,
Hij verplettert koningen op de dag van Zijn toorn.
6 Hij spreekt recht onder de heidenvolken,
vult het slagveld met dode lichamen
en verplettert hem die het hoofd is over een groot land.
7 Hij drinkt onderweg uit de beek,
daarom heft Hij Zijn hoofd omhoog.”
– Psalm 110:1-7 –

300 : Rise Of An Empire – “” – Anno 2014

300 : Rise Of An Empire – Anno 2014

13 “Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden.
14 Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.”
– Hebreeën 10:13-14 –

300 – “Top 10 Moments” – Anno 2006

All Eyez On Me – Anno 2017

1 “Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte* (*Letterlijk: wolk.) van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt,
2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.
3 Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.
4 U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde.”
– Hebreeën 12:1-4 –

2Pac Featuring The Notorious B.I.G – Hold On Be Strong (Matoma Remix)

Bruce Almighty – Anno 2003

How I Met Your Mother : Season 6 – Episode 1o : “Blitzgiving” – “You See, When You Left Last Night, You Changed The Course Of Blitztory.”

Toy Story 4 – “I Don’t Leave Toys Behind, Buzz!” – Anno 2019

“Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden.”
– Hebreeën 12:15 –

Dick Pieterman – “De Twee Bomen – Deel III : De Twee Bergen” – Anno 2017

Annemieke Koelewijn & Gerald Troost – Goud – Anno 2005

18 “Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind,
19 tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden,
20 want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen: zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden.
21 En wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei: Ik ben zeer bevreesd en sta te beven.”
– Hebreeën 12:18-21 –

Opwekking 735 – Als De Berg Sion

Gerald & Nelinda Troost – Ik Zie Goud In Jou (Live @ Nederland Zingt) – Anno 2018

22 “Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen,
23 tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen,
24 en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.”
– Hebreeën 12:22-24 –

Dick Pieterman – “Gods Plan Voor Je Leven : Deel I” – Anno 2017

The Hobbit : The Desolation Of Smaug – Anno 2013

1 “Laat de broederliefde blijven.
2 Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.”
– Hebreeën 13:1-2 –

Hillsong Church – “Christmas Celebration Anno 2019”

8 “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.”
– Hebreeën 13:8 –