Dagelijkse Dauw – Handelingen

The Bible Project : Read Scripture – Overview : Acts – Chapter I-XII

The Bible Project : Read Scripture – Overview : Acts – Chapter XIII-XXVIII

Koning Voetbal – “Een Ode Van Mart Smeets Aan Jan Van Beveren” – Anno 2014

PSV – “Jan Van Beveren : Clubicoon” – Anno 1970-1980

Andere Tijden Sport – “Jan Van Beveren : In De Clinch Met Cruijff” – Anno 1963-1986

18 “Zo bevrijdde David alles wat de Amalekieten meegenomen hadden; ook bevrijdde David zijn twee vrouwen.
19 Niemand van hen ontbrak, van de kleinste tot de grootste, tot de zonen en dochters toe, en niets van de buit, ja niets van alles wat zij voor zich meegenomen hadden. David bracht het allemaal terug.
20 David nam ook al de schapen en de runderen mee; zij dreven die voor het eigen vee uit en zeiden: Dit is de buit van David.
21 Toen David bij de tweehonderd mannen kwam, die zó moe waren geweest dat zij David niet hadden kunnen volgen, en die zij bij de beek Besor hadden laten achterblijven, gingen die David en het volk dat bij hem was, tegemoet. David naderde tot het volk en vroeg naar hun welstand.
22 Toen namen alle slechte en verdorven mannen onder de mannen die met David meegetrokken waren, het woord en zeiden: Omdat zij niet met ons opgetrokken zijn, zullen wij hun niets geven van de buit die wij gered hebben, maar aan ieder alleen zijn vrouw en zijn kinderen. Laten zij die meevoeren en weggaan.”
– 1 Samuel 30:18-22 –

23 “Maar David zei: Zo moeten jullie niet doen, mijn broeders, met wat de HEERE ons gegeven heeft. Hij heeft ons bewaard en heeft de bende die op ons afkwam, in onze hand gegeven.
24 Wie zou in deze zaak naar u luisteren? Want zoals het deel is van hen die mee ten strijde getrokken zijn, zo zal ook het deel zijn van hen die bij de bagage gebleven zijn; zij moeten samen delen.
25 En dit is van die dag af en voortaan zo geweest; want hij heeft het tot een verordening en bepaling ingesteld in Israël, tot op deze dag.”
– 1 Samuel 30:23-25 –

Ludwig Göransson – To The Jawas (Original Motion Picture Soundtrack “The Mandalorian : Season 1 – Episode 2 : The Child”)

21 “Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd:
22 namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.
23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,
24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.”
– Romeinen 3:21-24 –

Star Wars : Episode IV : A New Hope – “Jawas Sell Luke Skywalker R2-D2 & C-3PO” – Anno 1977

34 “En Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt;
35 maar in ieder volk is degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig.”
– Handelingen 10:33-34 –

1 “Want het Koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die ’s morgens vroeg eropuit ging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren.
2 Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was voor een penning* (*Letterlijk: denarie, dat is het dagloon van een arbeider; zie ook de verzen 9, 10, en 13.) per dag, stuurde hij hen zijn wijngaard in.
3 En toen hij omstreeks het derde uur eropuit ging, zag hij anderen werkloos op de markt staan.
4 Ook tegen hen zei hij: Gaat u ook naar de wijngaard, en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En zij gingen.
5 Toen hij nogmaals eropuit gegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde.
6 En toen hij omstreeks het elfde uur eropuit ging, vond hij weer anderen werkloos staan en hij zei tegen hen: Waarom staat u hier heel de dag werkloos?
7 Zij zeiden tegen hem: Omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen: Gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat rechtvaardig is.”
– Mattheüs 20:1-7 –

8 “Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: Roep de arbeiders en geef hun het loon, te beginnen bij de laatsten, tot de eersten.
9 En toen zij kwamen die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning.
10 En toen de eersten kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden; maar ook zij ontvingen ieder een penning.
11 Toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes
12 en zeiden: Deze laatsten hebben maar één uur gewerkt, en u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben.
13 Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen: Vriend, ik doe u geen onrecht; bent u het niet met mij eens geworden over een penning?
14 Neem wat van u is, en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam, hetzelfde geven als aan u.”
– Mattheüs 20:8-14 –

18 “Want de Schrift zegt: Een dorsende os mag u niet muilkorven, en: De arbeider is zijn loon waard.”
– 1 Timotheüs 5:18 –

15 “U zult niet stelen.”
– Exodus 20:15 –

Eredivisie Archief : 20 September 1975 – Philips Stadion, Eindhoven – Nederlandsche Eredivisie : Seizoen 1975-1976 – PSV Eindhoven 6-2 AFC Ajax

PSV – “De Prof Jan Van Beveren” – Anno 1970-1980

Eredivisie Archief : 11 November 1979 – Stadion De Meer, Amsterdam – Nederlandsche Eredivisie : Seizoen 1979-1980 – AFC Ajax 4-1 PSV Eindhoven

NOS Studio Sport : Eindsignaal – Jan Van Beveren (“Gelijke Monniken, Gelijke Kappen”)