Filippenzen II

BibleProject : Read Scripture – Overview : Philippians

Dick Pieterman – “Zijn Zoals Jezus” – Anno 2016

Son Of God – Crucifixion – Anno 2014

5 “Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,
6 Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,
7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.”
– Filippenzen 2:5-8 –

Son Of God – Anno 2014

Destiny’s Child – Say My Name – Anno 1999

Opwekking 832 – Jezus Overwinnaar

9 “Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,
10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,
11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.”
– Filippenzen 2:9-11 –

Risen – Anno 2016