Dagelijkse Dauw – Exodus XXXX

The Bible Project : Read Scripture – Overview : Exodus – Chapter XIX-XXXX

Dick Pieterman – “Uw Heerlijkheid In Ons Midden” – Anno 2014

34 “Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel,
35 zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de HEERE de tabernakel vervulde.”
– Exodus 40:34-35 –