Dagelijkse Dauw – Exodus XII

The Bible Project : Read Scripture – Overview : Exodus – Chapter I-XVIII

Wonder Woman 1984 – “Young Diana Takes on The Amazon Games” – Anno 2020

Maurits Jan Westhoven Featuring Moshe & Hadassa van Ooijen – Pesach – Anno 2022

Wonder Woman – “Diana’s Training” – Anno 2017

11 “En zo moet u het eten: uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is Pascha voor de HEERE.
12
Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, Ik, de HEERE.
13 En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen.
14 Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de HEERE. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door.”
– Exodus 12:11-14 –

ErnstVanDeZaak Featuring JCD-Ciple Rhema Logo MC Irving Yasmina – Het Bloed – Anno 2014