Dagelijkse Dauw – Efeze I

BibleProject : Read Scripture – Overview : Ephesians

Paul, Apostle Of Christ – Anno 2018

1 “Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn:
2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.”
– Efeze 1:1-2 –

Dick Pieterman – “De Geestelijke Strijd – Deel I : Onze Positie” – Anno 2017

Lucas Eli – Parabole – Anno 2018

Maurits Jan Westhoven Featuring Lawrence Payne – Laat Het Los – Anno 2015

3 “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,
4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.
5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,
6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.”
– Efeze 1:3-6 –

7 “In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,
8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid,”
– Efeze 1:7-8 –

Billie Eilish – No Time To Die (Original Motion Picture Soundtrack From “No Time To Die”) – Anno 2021

No Time To Die – Anno 2021

Hans Zimmer – Final Ascent (Original Motion Picture Soundtrack From “No Time To Die”) – Anno 2021

9 “toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte,
10 om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.”
– Efeze 1:9-10 –

11 “In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil,
12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden.”
– Efeze 1:11-12 –

13 “In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, (*Letterlijk: de verlossing van de verkrijging.) tot lof van Zijn heerlijkheid.”
– Efeze 1:13-14 –

Lucas Eli – Zoonschap – Anno 2018

Maurits Jan Westhoven Featuring Robert Van Rijn – De Vraag Van Vandaag – Anno 2012