Dagelijkse Dauw – Deuteronomium V

The Bible Project : Read Scripture – Overview : Deuteronomy

The Bible Project – The Book Of Deuteronomy

New Kids Turbo – Anno 2010

New Kids Nitro – Anno 2011

29 “Och, hadden zij maar zo’n hart,* (*Letterlijk: wie zal geven dat dit hun hart voor hen zal zijn?) om Mij te vrezen en Mijn geboden alle dagen in acht te nemen, opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan!”
– Deuteronomium 5:29 –