Dagelijkse Dauw – Deuteronomium XXXII

The Bible Project : Read Scripture – Overview : Deuteronomy

The Bible Project – The Book Of Deuteronomy

Dick Pieterman – “Gods Plan Voor Je Leven : Deel I” – Anno 2017

9 “Want het deel van de HEERE is Zijn volk,
Jakob is het gebied dat Zijn eigendom is.
10 Hij vond hem in een woestijngebied,
in een woeste, huilende wildernis.
Hij omringde hem, Hij onderwees hem,
Hij beschermde hem als Zijn oogappel.
11 Zoals een arend zijn nest opwekt,
boven zijn jongen zweeft,
zijn vleugels uitspreidt, ze pakt
en ze draagt op zijn vlerken,
12 zo heeft alleen de HEERE hem geleid,
er was geen vreemde god bij hem.
13 Hij liet hem rijden op de hoogten van de aarde,
en hij at de opbrengsten van het veld.
Hij liet hem honing zuigen uit de rots,
en olie uit hard gesteente;”
– Deuteronomium 32:9-13 –

18 “De Rots Die u verwekt heeft, hebt u veronachtzaamd,
en u hebt de God Die u gebaard heeft, vergeten.”
– Deuteronomium 32:18 –

The Rock – Anno 1996