Dagelijkse Dauw – 2 Timotheüs

The Bible Project : Read Scripture – Overview : 2 Timothy

2Pac – Soulja’s Story – Anno 1991

Hacksaw Ridge – Anno 2016

3 “Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus.
4 Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft.”
– 2 Timotheüs 2:3-4 –

Andere Tijden Sport – “Het Vergeten EK Van 1980” – Anno 1980

TQ – Soulja – Anno 2008

The Pacific – Anno 2010

2Pac – Ballad Of A Dead Soulja – Anno 2001

14 “Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt,
15 en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.
16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,
17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”
– 2 Timotheüs 3:14-17 –

Jervis Campbell – Testify – Anno 2018

1 “Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:
2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.
3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.
4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.
5 Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.”
– 2 Timotheüs 4:1-5 –

Destiny’s Child – Say My Name – Anno 2000

Hillsong Worship – What A Beautiful Name / Break Every Chain (Hillsong Worship Live @ Colour Conference) – Anno 2018

Saw III – “Despite All Of The Advantages And Privileges That You Were Given At Birth, You Have Returned To Prison Again And Again. More Comfortable In Chains Than You Are In Freedom? Tonight, We Will See How Far You Are Willing To Go To Break Those Chains Once And For All!” – Anno 2006

NOS Studio Voetbal : Eindsignaal – Heurelho Gomes