Dagelijkse Dauw – 2 Korinthe

Read Scripture : 2 Corinthians

Tussenuur Slam – Lucas Eli : Spiegel – Anno 2018

The Truman Show – “I Hereby Proclaim This Planet Trumania Of The Burbank Galaxy!” – Anno 1998

Lucas Eli – Veranderingen – Anno 2018

The Truman Show – Anno 1998

18 “Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.”
– 2 Korinthe 3:18 –

Maurits Jan Westhoven Featuring Lawrence Payne – De Laatste Dagen – Anno 2018

Walt Disney : Sing-A-Long – Aladdin : One Jump Ahead (Original Motion Picture Soundtrack “Aladdin”) – Anno 1992

Walt Disney : Sing-A-Long – Aladdin : Friend Like Me (Original Motion Picture Soundtrack “Aladdin”) – Anno 1992

Walt Disney : Sing-A-Long – Aladdin : Prince Ali (Original Motion Picture Soundtrack “Aladdin”) – Anno 1992

Walt Disney : Sing-A-Long – Aladdin : A Whole New World (Original Motion Picture Soundtrack “Aladdin”) – Anno 1992

Aladdin – Anno 1992

Will Smith – Friend Like Me (Original Motion Picture Soundtrack “Aladdin”) – Anno 2019

Will Smith – Prince Ali (Original Motion Picture Soundtrack “Aladdin”) – Anno 2019

Mena Massoud & Naomi Scott – A Whole New World (Original Motion Picture Soundtrack “Aladdin”) – Anno 2019

Aladdin – Anno 2019

17 “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.”
– 2 Korinthe 5:17 –

Maurits Jan Westhoven – God Roept Ons – Anno 2012

21 “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.”
– 2 Korinthe 5:21 –

Lauren Daigle – Rebel Heart – Anno 2018

11 “Onze mond heeft zich vrijmoedig voor u geopend, Korinthiërs, ons hart staat wijd open.
12 U neemt geen kleine plaats in ons hart in, maar zelf bent u enghartig.* (*Letterlijk: nauw in uw ingewanden.)
13 Zet dan ook van uw kant – ik spreek als tot mijn kinderen – uw hart wijd open.”
– 2 Korinthe 6:11-13 –

Dick Pieterman – “Groeien In Geloof : Deel II” – Anno 2017

15 “En wij beroemen ons niet onbegrensd op de inspanningen van anderen, maar wij hebben hoop dat, wanneer uw geloof gegroeid zal zijn, ons werkterrein onder u overvloedig uitgebreid zal worden, overeenkomstig wat God ons toegewezen heeft,”
– 2 Korinthe 10:15 –

7 “En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen.”
– 2 Korinthe 12:7 –

The Big Bang Theory : Season 7 – Episode 22 : “The Proton Transmogrification” – “May The Fourth Be With You!”

13 “De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.”
– 2 Korinthe 13:13 –