Dagelijkse Dauw – 2 Koningen

The Bible Project : Read Scripture – Overview : 1-2 Kings

Dick Pieterman – “Een Onbelangrijk Meisje” – Anno 2017

Mad Max : Fury Road – Anno 2015

Timothy Keller – “How We Become Believers” – Anno 2012

Furiosa : A Mad Max Saga – Anno 2024

Timothy Keller – “Discovering The Gospel In 1 & 2 Kings” – Anno 2023

1 “Naäman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien,* (*Letterlijk: verheven van aangezicht.) want door hem had de HEERE de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats.
2 En er waren benden uit Syrië getrokken, die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij* (*Letterlijk: voor het gezicht van.) de vrouw van Naäman.
3 Zij zei tegen haar meesteres: Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is; dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen.
4 Toen ging Naäman zijn heer vertellen: Zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt, gesproken.”
– 2 Koningen 5:1-4 –

Timothy Keller – “A World Of Idols” – Anno 1998

14 “Daarom daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein.
15 Toen keerde hij terug naar de man Gods, hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei: Zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Nu dan, neem toch een geschenk* (*Letterlijk: een zegen.) aan van uw dienaar.”
– 2 Koningen 5:14-15 –

Pirates Of The Caribbean : The Curse Of The Black Pearl – Anno 2003

Pirates Of The Caribbean II : Dead Man’s Chest – Anno 2006

Pirates Of The Caribbean III : At World’s End – Anno 2007

Pirates Of The Caribbean IV : On Stranger Tides – Anno 2011

Pirates Of The Caribbean V : Dead Men Tell No Tales – Anno 2017

“Hij bracht ook het gebied van Israël van Lebo-Hamath tot de zee van de Vlakte aan Israël terug, overeenkomstig het woord van de HEERE, de God van Israël, dat Hij gesproken had door de dienst van Zijn dienaar Jona, de zoon van Amitthai, de profeet uit Gath-Hefer.”
– 2 Koningen 14:25 –

Mr. Nobody – “As Long As You Don’t Choose Everything Remains Possible!” – Anno 2009

Telekids : Carlo & Irene – Nog 3… 2… 1… – Anno 90’s

How I Met Your Mother : Season 7 – Episode 20 : “Trilogy Time” – “Okay, Let’s Make A Pact. No Matter What, Every Three Years, We Sit Down And Trill It Up Big Time!”

How I Met Your Mother : Season 5 : Episode 10 : “The Window” – “Oh, No Dear, It Wasn’t That They Were Too Hot. It’s Just That I Had Wings Earlier. Much Earlier!”

Youp Van Het Hek – De Klok – Anno 1992 : “Alles Of Nooit”

R. Kelly – If I Could Turn Back The Hands Of Time – Anno 1998

Disney Channel – Clock Cleaners – Anno 1937

Tenet – Anno 2020

Hans Zimmer – Time (Official Soundtrack From “Inception”) – Anno 2010

Inception – Anno 2010

Tenet – Anno 2020

Casino Royale – “OMEGA” – Anno 2006

Billie Eilish – No Time To Die (Soundtrack From “No Time To Die”) – Anno 2020

No Time To Die – “OMEGA” TV Spot – Anno 2021

Loki – Season 1 – Anno 2022

Loki – Season 2 – Anno 2023

8 “Hizkia nu had tegen Jesaja gezegd: Wat is het teken dat de HEERE mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag naar het huis van de HEERE zal gaan?
9 Jesaja zei: Dit zal voor u een teken van de HEERE zijn dat de HEERE het woord dat Hij gesproken heeft, doen zal: Moet de schaduw tien treden verdergaan of tien treden teruggaan?
10 Toen zei Hizkia: Het is voor de schaduw gemakkelijk om tien treden verder te gaan. Nee, laat de schaduw tien treden teruggaan.
11 En Jesaja, de profeet, riep de HEERE aan, en Hij deed de schaduw tien treden teruggaan van de treden die zij op de treden van Achaz’ zonnewijzer naar beneden was gegaan.”
– 2 Koningen 20:8-11 –

Loki – Anno 2022

How I Met Your Mother : Season 1 – Episode 8 : “The Duel” – “Future Ted And Future Marshall”

Carlo & Irene – Nog 3… 2… 1… (Live @ De Aller Laatste Telekids : “Het Afscheid”) – Anno 1999

Youp Van Het Hek – Niemand Weet Hoe Laat Het Is – Oudejaarsconference Anno 2012 : “De Tweede Viool”

Mr. Nobody – Anno 2009