Dagelijkse Dauw – I Petrus II

The Bible Project : Read Scripture – Overview : 1 Peter

Andor : Season 1 – Teaser Trailer – Anno 2022

Andor : Season 1 – Episode 10 : “One Way Out” – “Kino Loy’s Monologue :” – Anno 2022

The Opposites – Leven Is Een Droom – Anno 2007

Andor : Season 1 – Episode 12 : “Rix Road” – “Maarva Andor’s Monologue :” – Anno 2022

Star Wars : Episode VII : The Force Awakens – “There Has Been An Awakening, Have You Felt It? The Dark Side And The Light!” Teaser Trailer – Anno 2015

The Opposites – Slapeloze Nachten – Anno 2012

The Matrix – “Blue Pill Or Red Pill : Remember, All I’m Offering Is The Truth, Nothing More : You Are A Slave” – Anno 1999

Timothy Keller – “The New Birth” – Anno 1999

Star Wars : Featurette – “The Birth Of The Lightsaber” – Anno 2014

The Matrix Resurrections – “Unfortunately No One Can Be Told What The Matrix Is … You Have To See It For Yourself” – Anno 1999-2021

TQ – Dreams – Anno 2017

Rogue One : A Star Wars Story – “Save The Rebellion! Save The Dream!” Trailer – Anno 2016

TQ – Revolution (Let The Music Play) – Anno 2019

Andor : Season 1 – “Witness The Beginning Of Rebellion” Trailer – Anno 2022

Jake Hamilton – War Drums – Anno 2011

De Jeugd Van Tegenwoordig – Sterrenstof – Anno 2010

Trainspotting – Anno 1996

Timothy Keller – “Sin As Slavery” – Anno 1996

T2 Trainspotting – Anno 2017

TQ Featuring Tray Deee – One More Lick – Anno 1998

Daft Punk – One More Time – Anno 2000

How I Met Your Mother : Season 9 – Episode 7 : “No Questions Asked” – Sneak Peek : Part I

Comedy Central UK – “Star Wars vs. How I Met Your Mother Mashup” – Anno 2016

How I Met Your Mother : Season 9 – Episode 7 : “No Questions Asked” – Sneak Peek : Part II

Stardust – Music Sounds Better With You – Anno 1998

Rogue One : A Star Wars Story – “What Will You Become?!” Teaser Trailer – Anno 2016

Timothy Keller – “A Promise Of Hope” – Anno 1998

Rogue One : A Star Wars Story – “We Have Hope! Rebellions Are Built On Hope!” Trailer – Anno 2016

Timothy Keller – “Born Into Hope” – Anno 2001

Rogue One : A Star Wars Story – Anno 2016

Star Wars – Episode IV : A New Hope – “Luke Skywalker Meets R2-D2 & C-3PO” – Anno 1977

Star Wars : Episode IV : A New Hope – Teaser Trailer – Anno 1977

Timothy Keller – “A Promise Of Hope” – Anno 1998

Star Wars : Episode IV : A New Hope – “Skywalker Enters The Cantina” – Anno 1977

John Williams – Main Theme (Original Motion Picture Soundtrack “Star Wars : Episode IV : A New Hope”) – Anno 1977

Star Wars : Episode IV : A New Hope – “Princess Leia Gets Rescued” – Anno 1977

Timothy Keller – “Born Into Hope” – Anno 2001

Star Wars : Episode IV : A New Hope – Anno 1977

The Opposites – Het Goede Leven (“Ga Jij Je Kant Op, Ga Ik De Mijne, We Zien Elkaar!”) – Anno 2011

Solo : A Star Wars Story – “I Might Be The Only Person Who Knows What You Really Are!” Teaser Trailer – Anno 2018

The Opposites – Lowlife – Anno 2007

Solo : A Star Wars Story – “Your Name?” TV Spot – Anno 2018

The Opposites – Outsider – Anno 2007

Timothy Keller – “The Struggle For Love” – Anno 2001

Craig David – Change My Love – Anno 2016

Solo : A Star Wars Story – Anno 2018

Timothy Keller – “Greed : The Case Of The Rich Young Ruler” – Anno 1995

Star Wars : Episode V : The Empire Strikes Back – “A Great Disturbance In The Force” – Anno 1980

Timothy Keller – “The Healing Of Anger” – Anno 2004

John Williams – The Imperial March (Original Motion Picture Soundtrack “Star Wars : Episode V : The Empire Strikes Back”) – Anno 1980

Star Wars : Episode V : The Empire Strikes Back – “Luke Skywalker Meets Yoda For The First Time” – Anno 1980

Star Wars : Episode V : The Empire Strikes Back – Anno 1980

Star Wars : Episode V : The Empire Strikes Back – “The Millennium Falcon Escapes Exogorth” – Anno 1980

Timothy Keller – “The Struggle For Love” – Anno 2001

Star Wars : Episode VI : Return Of The Jedi – Teaser Trailer – Anno 1983

John Williams – Main Title (The Story Continues) (Original Motion Picture Soundtrack “Star Wars : Episode VI : Return Of The Jedi”) – Anno 1983

Backstreet Boys – Larger Than Life – Anno 1999

Timothy Keller – “A World Of Idols” – Anno 1998

Star Wars : Featurette – “The Beginning : Making Star Wars : Episode I : The Phantom Menace (Everything I Write Is My Life)” – Anno 1999

TMF Yearmix – Anno 1999

Britney Spears – Oops! … I Did It Again – Anno 2000

TMF Yearmix – Anno 2000

John Williams – Duel Of The Fates (Original Motion Picture Soundtrack “Star Wars : Episode I : The Phantom Menace”) – Anno 1999

Angerfist & Tha Playah – Prophecy (We Are Still Here) (Extended Version) (Inspired By The Motion Picture “The Matrix Reloaded”)- Anno 2021

Star Wars : Episode I : The Phantom Menace – “You Refer To The Prophecy Of The One Who Will Bring Balance To The Force! You Believe It’s This Boy? / What Does Your Heart Tell You?” Trailer – Anno 1999

Timothy Keller – “Real Security And The Call Of God” – Anno 2001

The Lord Of The Rings : The Return Of The King – “What Does Your Heart Tell You?” Trailer – Anno 2003

18 “De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.
19 Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken.Dit kan enerzijds betekenen dat Jozef weg wilde gaan om zo de schuld op zich te nemen. Anderzijds kan het betekenen dat hij het huwelijkscontract wilde ontbinden, maar zonder ophef hierover te veroorzaken.
20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen1:20 ontvangen – Letterlijk: verwekt. is, is uit de Heilige Geest;
21 en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
22 Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei:
23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.”
– Mattheüs 1:18-23 –

62 “Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.”
– Lukas 9:62 –

Star Wars : Episode I : The Phantom Menace – “You Refer To The Prophecy Of The One Who Will Bring Balance To The Force! You Believe It’s This Boy? / What Does Your Heart Tell You?” Trailer – Anno 1999

Herman Boon – “Ook Jezus Ging In Quarantaine” – Anno 2020

Star Wars : Episode IX : The Rise Of Skywalker – “We’ve Passed On All We Know … A Thousand Generations Live In You Now … But This Is Your Fight!” Teaser Trailer – Anno 2019

1 “Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel.
2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger.
3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden.
4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.”
– Mattheüs 4:1-4 –

The Opposites – Slapeloze Nachten – Anno 2012

Star Wars : Episode II : Attack Of The Clones – Anno 2002

John Williams – Across The Stars (Love Theme) (Original Motion Picture Soundtrack “Star Wars : Episode II : Attack Of The Clones”) – Anno 2002

Timothy Keller – “The Struggle For Love” – Anno 2001

Star Wars : Episode III : Revenge Of The Sith – Anno 2005

Timothy Keller – “A World Of Idols” – Anno 1998

Star Wars : Featurette – “Star Wars : Episode III : Revenge Of The Sith – The Return Of Darth Vader” – Anno 2005

Timothy Keller – “The New Birth” – Anno 1999

Star Wars : Episode VII : The Force Awakens – Anno 2015

ESPN NL – “60 Jaar Eredivisie : De Fabelachtige Trap Van Kenneth Perez”

Cast Away – Anno 2000

Timothy Keller – “Peace : Overcoming Anxiety” – Anno 1990

Star Wars : Episode VIII : The Last Jedi – “Let The Past Die! Kill It … If You Have To! That’s The Only Way To Become What You Are Meant To Be!” Trailer – Anno 2017

The Spirit – Anno 2008

Timothy Keller – “The Wounded Spirit” – Anno 2004

Star Wars : Episode IX : The Rise Of Skywalker – “We’ve Passed On All We Know … A Thousand Generations Live In You Now … But This Is Your Fight!” Teaser Trailer – Anno 2019

Timothy Keller – “The New Birth” – Anno 1999

Star Wars : Episode IX : The Rise Of Skywalker – “Confronting Fear Is The Destiny Of A Jedi” Trailer – Anno 2019

Timothy Keller – “Peace : Overcoming Anxiety” – Anno 1990

Star Wars : Episode IX : The Rise Of Skywalker – “Your Journey Nears Its End!” D23 Special Look – Anno 2019

The Opposites – Zij Aan Zij – Anno 2007

9 “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte;* (*Letterlijk: een volk tot verkrijging.) opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,
10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.”
– 1 Petrus 2:9-10 –

Kevin Kiner – Ahsoka : End Credits (Visualizer Video) (Original Motion Serie Soundtrack “Ahsoka”) – Anno 2023

Ahsoka – “Warrior, Outcast, Rebel, Jedi” Trailer – Anno 2023

The Opposites – Outsider – Anno 2007

Ahsoka – “Master And Apprentice” Trailer – Anno 2023

Star Wars – A New Star Wars Legacy : Ahsoka – Anno 2023

Timothy Keller – “Messengers” – Anno 2003

Ahsoka – “Force” Teaser Trailer – Anno 2023

1 “Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3 Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.”
– Lukas 10:1-3 –

Ahsoka – “Perhaps It Is Time To Begin Again!” Teaser Trailer – Anno 2023

California Sunshine – Coming Home – Anno 2000

21 “En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort, en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was.”
– Genesis 1:21 –

Star Wars – “May The Force Be With You … Always!” – Anno 2023

New Kids Featuring Paul Elstak – Turbo (“May The Forze Be With You”) (Original Motion Picture Soundtrack “New Kids Turbo”) – Anno 2010

Goldband – De Wereld – Anno 2020

13 “De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.”
– 2 Korinthe 13:13 –

The Mandalorian : Season 3 – Anno 2023