Dagelijkse Dauw – I Petrus I

The Bible Project : Read Scripture – Overview : 1 Peter

The Shawshank Redemption – Anno 1994

Wolfgang Amadeus Mozart Featuring All Angels & The City of Prague Philharmonic Orchestra – Canzonetta Sull’ Aria (Original Motion Picture Soundtrack “The Shawshank Redemption”) – Anno 2007

The Shawshank Redemption – “Hope Is A Good Thing!” – Anno 1994

Timothy Keller – “Born Into Hope” – Anno 2001

Columbia Pictures – “Fox And Crow : The Fox And The Grapes” – Anno 1941

Warner Bros. Kids – “Tom & Jerry : All That Chase!”

Warner Bros. Kids : Looney Tunes – “Tweety & Sylvester : Catching Tweety”

Warner Bros. Kids : Looney Tunes – “Wile E. Coyote & The Road Runner : How NOT To Capture The Road Runner”

3 “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,
4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.
5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen,
7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.
8 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde,
9 en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.”
– 1 Petrus 1:3-9 –