Dagelijkse Dauw – I Korinthe I

The Bible Project : Read Scripture – Overview : I Corinthians

Dick Pieterman – “Vergeving & Verzoening – Deel III : Volkomen Verzoening Met God” – Anno 2017

X-Men : Dark Phoenix – “The X-Men Legacy : They’re Kind Of Outcasts” – Anno 2019

Timothy Keller – “The Wounded Spirit” – Anno 2004

The Opposites – Outsider – Anno 2007

Sin City – “Eyes To The Stage, Pilgrim : She’s Just Warming Up!” – Anno 2005

Fluke – Absurd (“The X-Men Taught Them Everything”) (Whitewash Edit) (Original Motion Trailer Soundtrack “X-Men”) – Anno 1997

X-Men – “There Is A War Coming! Are You Sure You’re On The Right Side?” Trailer – Anno 2000

X-Men – “The Wolverine vs. Mystique” – Anno 2000

X-Men : The Last Stand – “Who Will You Stand With?!” Trailer – Anno 2006

X-Men – “Claws Out : I’ll Have A Beer!” – Anno 2000

Timothy Keller – “The Wounded Spirit” – Anno 2004

X-Men – “Trust A Few, Fear The Rest” Trailer – Anno 2000

X-Men – “Wolverine vs. Magneto : You Must Be Wolverine!” – Anno 2000

Fluke – Absurd (“King Kong In Cannes On A Date With Spider-Man”) (Whitewash Edit) (Original Motion Trailer Soundtrack “X-Men”) – Anno 1997

Spider-Man : No Way Home – “Statue Of Liberty Showdown – Part I : I Don’t Know How To Work As A Team!” – Anno 2021

X-Men – “Statue Of Liberty Showdown : The Wolverine vs. Sabretooth” – Anno 2000

Spider-Man : No Way Home – “Statue Of Liberty Showdown – Part II : I’ll Meet You At The Top!” – Anno 2021

X2 : X-Men United – “Sometimes Anger Can Help You Survive” Trailer – Anno 2003

Timothy Keller – “The Healing Of Anger” – Anno 2004

X2 : X-Men United – “Bobby Is Gifted!” – Anno 2003

*NSYNC – Bye Bye Bye (Original Motion Picture Soundtrack “X2 : X-Men United”) – Anno 2000

Timothy Keller – “The Struggle For Love” – Anno 2001

X-Men : The Last Stand – “We Must Make A Last Stand!” Teaser Trailer – Anno 2006

X2 : X-Men United – “You Know All Those Dangerous Mutants You Hear About On The News? I’m The Worst One!” – Anno 2003

TQ – The Fire & The Water – Anno 2020

22 “Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden,
en de goedgunstigheid van de HEERE verkregen.”
– Spreuken 18:22 –

X-Men : The Last Stand – “The Juggernaut vs. Shadowcat : Don’t You Know Who I Am? I’m The Juggernaut, Bitch!” – Anno 2006

The Ellen Show – “Ellen Page On Coming Out” – Anno 2014

X-Men : The Last Stand – “Sometimes When You Cage The Beast, The Beast Gets Angry!” Trailer – Anno 2006

The Ellen Show – “Ellen Page Is In Love” – Anno 2015

X-Men : The Last Stand – “We Must Make A Last Stand!” Teaser Trailer – Anno 2006

Entertainment Tonight – “Elliot Page Tears Up Discussing The Joy Of His Transition” – Anno 2021

X-Men : Days Of Future Past – Anno 2014

Inception – Anno 2010

Late Night With Seth Meyers – “Elliot Page Opens Up About His Transition” – Anno 2022

24 “Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren.
25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.
26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten,* (*Letterlijk: gevoelens van oneer.) want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.
27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.
28 En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen.”
– Romeinen 1:24-28 –

X2 : X-Men United – “Nightcrawler : White House Breach” – Anno 2003

X-Men : Apocalypse – “Ladies And Gentlemen : The Amazing, The Fantasic Nightcrawler!” – Anno 2016

X-Men : Dark Phoenix – We’re Doing Space Missions Now? Cool! – Anno 2019

X-Men : Apocalypse – “Just Because There’s Not A War, Doesn’t Mean There’s Peace!” – Anno 2016

X-Men : First Class – “Peace Was Never An Option!” TV Spot – Anno 2011

Timothy Keller – “Peace” – Anno 2010

X-Men : First Class – “Peace Was Never An Option!” Teaser Trailer – Anno 2011

Timothy Keller – “Peace : Overcoming Anxiety” – Anno 1990

X-Men : First Class – “Peace Was Never An Option!” Trailer – Anno 2011

Timothy Keller – “The Wounded Spirit” – Anno 2004

X-Men : Apocalypse – “My Name Is Magneto!” – Anno 2016

Timothy Keller – “The Healing Of Anger” – Anno 2004

X-Men : Dark Phoenix – “Hello, Old Friend!” – Anno 2016

X-Men : Apocalypse – “Just Because There’s Not A War, Doesn’t Mean There’s Peace!” Trailer – Anno 2016

X-Men – “Still Unwilling To Make Sacrifices!” – Anno 2000

Timothy Keller – “Mercy, Not Sacrifice” – Anno 1995

X-Men : The Last Stand – “I’m … One Of Them!” – Anno 2006

X-Men : The Last Stand – “On Principle I Can’t Negotiate With These People” Trailer – Anno 2006

34 “Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.”
– Mattheüs 10:34 –

19 “Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.”
– Romeinen 12:19-20 –
22 “Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt.”
– Lukas 21:22 –

33 “Het lot wordt in de schoot geworpen,
maar elke beslissing daardoor komt van de HEERE.”
– Spreuken 16:33 –

17 “En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.”
– Efeze 6:17-18 –

X-Men : Days Of Future Past – “You Took The Things That Mean The Most To Me!” – Anno 2014

X-Men : Days Of Future Past – Anno 2014

Timothy Keller – “A World Of Idols” – Anno 1998

X-Men : Days Of Future Past – “You Took The Things That Mean The Most To Me!” Trailer – Anno 2014

X-Men : Days Of Future Past – “Unless There’s A Mutant : Mystique … What Are You?” – Anno 2014

X-Men : Days Of Future Past – “Power Piece : Mystique – But Is The Future Truly Set, Or Can We Change Our Fate?” – Anno 2014

TQ – Changes – Anno 2019

X-Men : Days Of Future Past – “I’m On My Own Now!” – Anno 2014

X-Men : Days Of Future Past – “Please, We Need You To Hope Again!” Trailer – Anno 2014

Timothy Keller – “Born Into Hope” – Anno 2001

Jim Croce – Time In A Bottle (Original Motion Picture Soundtrack “X-Men : Days Of Future Past”) – Anno 1973

Hans Zimmer – Time (Original Motion Picture Soundtrack “Inception”) – Anno 2010

TQ – Faster – Anno 2019

Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart – Sweet Dreams (Are Made Of This) (Original Motion Picture Soundtrack “X-Men : Apocalypse”) – Anno 1983

X-Men : Days Of Future Past – “Quicksilver : He’s Just Fast!” – Anno 2014

19 “Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn.
20 De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg.”
– Jakobus 1:19-20 –

Céline Dion & Andrea Bocelli – The Prayer (“Lead Us To A Place, Guide Us With Your Grace”) – Anno 2019

X-Men : Apocalypse – “You Want To Eyeball My Girl?” – Anno 2016

Timothy Keller – “The Struggle For Love” – Anno 2001

X-Men : Apocalypse – “You Are All My Children, And You’re Lost, Because You Follow Blind Leaders! These False Gods, Systems Of The Weak, They’ve Ruined My World!! No More!!!” Trailer – Anno 2016

Timothy Keller – “A World Of Idols” – Anno 1998

X-Men : Apocalypse – “It Was Just A Dream!” Teaser Trailer – Anno 2016

Sin City : A Dame To Kill For – “Goddess” TV Spot – Anno 2014

Big2 – Dat Ik Leef – Anno 2018

X-Men : Dark Phoenix – “Every Hero Has A Dark Side” Trailer – Anno 2019

Hans Zimmer – Dark (Original Motion Picture Soundtrack “X-Men : Dark Phoenix”) – Anno 2019

Florence + The Machine – Shake It Out – Anno 2011

X-Men : Dark Phoenix – “The X-Men’s Greatest Enemy Will Come From Within” TV Commercial – Anno 2019

Spider-Man 3 – “The Greatest Battle Lies Within” Trailer – Anno 2007

Ernst Van De Zaak – Tweesnijdend Zwaard – Anno 2010

X-Men : Dark Phoenix – “Sometimes We Want To Believe People Are Something That They Are Not … By The Time We Realise Who They Are, It’s To Late!” Trailer – Anno 2019

Timothy Keller – “The Healing Of Anger” – Anno 2004

Ernst Van De Zaak – Vergeving – Anno 2011

X-Men : The Last Stand – “Dark Phoenix Shatters Professor X” – Anno 2006

Glen Campbell – By The Time I Got To Phoenix (Original Motion Picture Soundtrack “X-Men : Dark Phoenix”) – Anno 1967 (Remastered Anno 2001)

X-Men : Dark Phoenix – “The Power, The Pain : It’s All Coming Out At Once!” TV Commercial – Anno 2019

Timothy Keller – “The Wounded Spirit” – Anno 2004

X-Men : Dark Phoenix – “Jesus Christ : Samantha, You Are Not Broken!” Trailer – Anno 2019

Lauren Daigle – Peace Be Still (Live @ The Belonging Co / All The Earth) – Anno 2017

Glen Campbell – By The Time I Got To Phoenix (Live On The Glen Campbell Goodtime Hour) (Original Motion Picture Soundtrack “X-Men : Dark Phoenix”) – Anno 1967

X-Men : The Last Stand – “The Wolverine Kills Dark Phoenix” – Anno 2006

16 “om je te redden van de vreemde vrouw,
de onbekende die met haar woorden vleit,
17 die de leidsman van haar jeugd verlaat,
en het verbond van haar God vergeet.
18 Haar huis helt immers over naar de dood,
en haar sporen naar de gestorvenen.
19 Allen die bij haar komen, zullen niet terugkomen
en de paden van de levenden niet bereiken.”
– Spreuken 2:16-19 –

X-Men Origins : Wolverine – Anno 2009

The Wolverine – Anno 2013

Logan – “Hurt” Trailer – Anno 2017

Johnny Cash – Hurt – Anno 2002

The New Mutants – Anno 2020

Timothy Keller – “Peace : Overcoming Anxiety” – Anno 1990

Lauren Daigle – Peace Be Still (Live @ The Belonging Co / All The Earth) – Anno 2017

27 “Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen.
28 En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen,
29 opdat geen vlees voor Hem zou roemen.”
– 1 Korinthe 1:27-29 –

Deadpool 2 – The Final Trailer (“I Just Saw The Ad!”) – Anno 2018

X-Men – “Xavier’s School For Gifted Youngsters” TV Commercial – Anno 2016

X-Men : First Class – “Find Out Why The First Class Rules The Summer” TV Spot – Anno 2011

X-Men – “Xavier’s School For The Gifted” Campus Tour Video – Anno 2016

X-Men : Apocalypse – “You’re Not Students Anymore! You’re X-Men!” Trailer – Anno 2016

Dick Pieterman – “Gods Lessen Voor Een Discipel” – Anno 2014