Bezielde Blogs : Arie Aanstoot

Janne & Gerrit Schinkel – Geloof, Hoop & Liefde

“Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren.”
– Mattheüs 7:6 –

“Staat u me toe mijn toekomstige of huidige lezer een raad te geven, die werkelijk melancholisch is: in het gedeelte dat nog volgt moet hij niet de symptomen of de prognoses lezen, opdat hij er niet van in de war raakt en ze hem uiteindelijk meer kwaad dan goed doen doordat hij hetgeen hij leest op zichzelf betrekt… Zoals het grootste gedeelte van de melancholici doet.”

“Deze teksten richten zich niet tot gewone stervelingen… De gnostiche apperceptie is een weg voorbehouden aan een elite… Want zoals in de Bijbel staat: Werpt uw paarlen niet voor de zwijnen.”

“Alleen voor jullie, zonen van wetenschap en wijsheid, zijn deze werken geschreven. Studeert aandachtig deze werken en zoekt mijn bedoeling bijeen, die ik verspreid over verschillende plaatsen heb uiteengezet; en wat op één plaats door mij verborgen is gehouden, heb ik op een andere duidelijk gemaakt, zodat het voor jullie onthuld wordt, als jullie wijs zijn.”

Arie Aanstoot : “De Overstap”

Arie Aanstoot : “Grote Gedachten”

Arie Aanstoot Aanbidden of Aanklagen?!
Mail uw reactie naar Arie.Aanstoot@GeenAanstoot.com